Spausdinti
  Dūkšto dvaro sodyba
Unikalus objekto kodas: 948
Pilnas pavadinimas: Dūkšto dvaro sodyba
Adresas: Ignalinos r. sav., Dūkštelių k. (Dūkšto sen.)
Dvaro sodybos panorama iš šr.
Nuotraukos nr.:  FF1
Nuotraukos autorius:   N. Valuckienė
Fotografavimo data:   2000 10 21

Įregistravimo registre data: 1992-05-04
Statusas: Paminklas
Rūšis: Nekilnojamas
Objektas įrašytas kaip: kompleksas (valstybinis)
Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:
G289K
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:
AtR101
Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše:
Nr. laikinosios apskaitos sąraše:
Kompleksą sudaro: rūmai (97; 1); tvartas (26228; 2); arklidė (26229; 3); svirnas (26230; 4); kumetynas (26231; 5); parkas (26232; 6);
Vietovėje yra:
Teritorijos plotas: 281200 kv. m
Vizualinio apsaugos zonos pozonio plotas: 844800 kv. m
Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai):
    Pagrindiniai dvaro sodybą formuojantys elementai: užstatymas (5 dvaro laikotarpio pastatai), želdynai (parkas, pavieniai želdiniai ir jų grupės, alėjos, eilės), vandens telkiniai (2 ežerai, tvenkiniai). Dvaro sodybos vystymesi ryškūs šie etapai: I-asis, tai XV a.-XVIII a. pab. Šiame laikotarpyje dvaro sodyba egzistavo, tačiau šio laikotarpio pastatų neišliko. II-asis, tai XVIII a. pab.-XIX a. I p., dabartinio ansamblio sukūrimo etapas, pastatyti, iki mūsų dienų išlikę pastatai - rūmai, 2 svirnai (1 atstatytas), arklidė, tvartas su diendaržiu, įkurtas parkas. III-asis, tai XIX a. II p.-XX a II p. Šiuo laikotarpiu pastatyta ir sunyko mažiau vertingi sodybos pastatai (klebonijos kompleksas), po II pasaulinio karo pastatyti įvairus menkaverčiai gyvenamieji ir ūkiniai pastatai. Pastatų architektūra: Išskirtina: Rūmai - vertingas vėlyvojo klasicizmo stiliaus pastatas; Akmens mūro ūkiniai trobesiai pastatyti pagal liaudies architektūros tradicijas, jų fasadai puošti unikaliomis liaudiškomis iš akmenukų išdėliotomis mozaikomis (tvartas su diendaržiu, svirnas). Sodybos želdynai: Mišraus tipo parkas (geometrinio planavimo su peizažinio plano elementais), pavieniai medžiai, jų grupės, eilės, alėjos. Žiūrėti papildomą parko aprašą. Vandenys: Natūralūs - Parsvėto ir Parsvėtraičio ežerai. Dirbtiniai - tvenkinių sistema, kanalai. Keliai ir takai: Pagrindinis kelių tinklas, jungęs funkcines sodybos dalis, išliko: įvažiavimas į sodybą nuo kelio... (daugiau - žr. dosjė).
Amžius: XVIII a. pab. - XIX a. I p.
Dokumentai:
  1. KVAD direktoriaus įsakymas. 2002-01-24; Nr.: 015 ; Tipas: Įsakymas;
  2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu . 2005-04-29; Nr.: ĮV-190; Priėmė: Lietuvos Respublikos kultūros ministras; Tipas: Įsakymas;
  3. Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto apsaugos sutartis. 2006-11-06; Nr.: AS-14; Tipas: Apsaugos sutartis;
  4. Dėl paskelbimo kultūros paminklu. 2008-02-13; Nr.: 155; Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; Tipas: Nutarimas;
Šaltiniai ir medžiaga:
1. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, V., 1973, p. 346.
2. Buv. Dūkšto dvaro pastatų istorinė apybraiža (medžiaga sąvadui), aut. S. Samalavičius, 1978 m., F5-1813, VAA.
3. Truputis medžiagos apie buv. Dūkšto dvarą, aut. T. Dambrauskaitė, 1968 m., F5-318, VAA.
4. Istorinė-menotyrinė apybraiža, aut. E. Vaitulevičienė, 1972 m., F5-721, VAA.
5. Lietuvos architektūros istorija, II t.
6. Lietuvos kultūros paminklų enciklopedija, I t.
© Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt