Spausdinti
  Pikeliškių dvaro sodyba
Unikalus objekto kodas: 913
Pilnas pavadinimas: Pikeliškių dvaro sodyba
Adresas: Vilniaus r. sav., Pikeliškių k. (Riešės sen.); Dvaro g. 22, 27, 33
Pikeliškių dvaro sodyba. Vaizdas nuo Zalesos ež. pakrantės iš P
Nuotraukos nr.:  FF1
Nuotraukos autorius:   Renata Kepežinskienė
Fotografavimo data:   2012-05-03

Įregistravimo registre data: 1992-05-04
Statusas: Įrašytas į registrą (registrinis)
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: vietinis
Rūšis: Nekilnojamas
Objektas įrašytas kaip: kompleksas (mišrus)
Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:
Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše:
906
Nr. laikinosios apskaitos sąraše:
179/17
Kompleksą sudaro: rūmai (36431; 1); namas (36432; 2); pastatas (36433; 3); liekanos (36434; 4); parkas (36437; 5);
Vietovėje yra:
Neturinčių vertingųjų savybių: Pirmas pastatas (TRP10); Antras pastatas (TRP11); Garažai (TRP12); Pastato liekanos (TRP13); Pirmas priestatas (TRP14); Antras priestatas (TRP15);
Vertingųjų savybių pobūdis: Želdynų (lemiantis reikšmingumą, tipiškas), Istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), Kraštovaizdžio, Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, tipiškas)
Teritorijos plotas: 146138 kv. m
Vertingosios savybės :
 • 1.3.1. planavimo sprendiniai – plano stuktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja dvaro sodybos statiniai, jų liekanos, kelių trasos, vandens telkiniai, parkas –(-; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-11; BR Nr. 1-3; FF Nr. 1-10, 15-25, 34-45, 52-93; 2012 m.);
 • 1.3.3. įvairios išraiškos formos – galima Juzefo Pilsudskio paminklo vieta priešais rūmų Š fasadą (netyrinėta; -; TRP 10; 2012 m.);
 • 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – lygus reljefas su nedideliu nuolydžiu į P, Žalesos ežero link (-; -; FF Nr. 72, 74; 2012 m.);
 • 1.3.5. takai, keliai – V-R krypties kelio, išilgai kertančio sodybos teritoriją ir jo ŠR atšakos, trasos (-; -; TRP 6; IKONOGR Nr. 1-4; FF Nr. 7-9; 2012 m.);
 • 1.3.7. upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai – kūdra teritorijos Š dalyje (-; patenkinama; TRP 8; FF Nr. 10; 2012 m.);
 • 4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas - panorama nuo Paberžės g. PV Žalesos ežero krantinės į P dvaro sodybos teritoriją (-; -; TRP; FF Nr. 93; 2012 m.).
 • 5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius – 1930 m. dvaras padovanotas Lenkijos revoliuciniam ir politiniam veikėjui, maršalui Juzefui Pilsudskiui (1867–1935). Dvaras tapo Juzefo Pilsudskio vasaros rezidencija.
Amžius: XVIII a. pab. - XX a. I p.
Stilius: klasicizmas, istorizmas
Dokumentai:
 1. Įrašyta į laikiną apskaitą (LA). 1992-10-14; Nr.: 179/17 ; Tipas: Nutarimas;
 2. Dėl duomenų patikslinimo. 2012-06-19; Nr.: KPD-RM-1804; Priėmė: KPD pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba; Tipas: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas; Papildomi duomenys, TRP, 2 lap., TRP, 3 lap., TRP, 1 lap., Aktas
 3. Ikonografija. 2012-06-21; Tipas: Dokumentas; IKONOGR Nr. 4, IKONOGR Nr. 5, IKONOGR Nr. 1, IKONOGR Nr. 2, IKONOGR Nr. 3, IKONOGR Nr. 6, IKONOGR Nr. 7, IKONOGR Nr. 8, IKONOGR Nr. 9, IKONOGR Nr. 10, IKONOGR Nr. 11
 4. Brėžiniai. 2012-06-21; Tipas: Dokumentas; BR Nr. 4, BR Nr. 5, BR Nr. 6, BR Nr. 7, BR Nr. 8, BR Nr. 1, BR Nr. 2, BR Nr. 3
 5. Apie nekinojamojo daikto (ND) buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) teritorijoje arba jų apsaugos zonoje. 2012-06-26; Nr.: 06-50; Tipas: Dokumentas; Pranešimas
 6. Apie nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą Kultūros vertybių registre. 2012-06-26; Nr.: 06-51; Tipas: Dokumentas; Pranešimas
Šaltiniai ir medžiaga:
13.1. BANIENĖ, D. Buvusio Pikeliškių dvaro sodybos žemės sklypo teritorijos Pikeliškių kaime, Riešės sen., Vilniaus r., savivaldybės saugoma teritorija. Specialusis planas. „Architektura Humana“, Vilnius, 2005;
13.2. BILYTĖ, Ilona. Buv. Pikeliškių dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, Vilnius, 1995. KPD VTP archyvas;
13.3. KLIMKA, A. Vilniaus rajono Pikeliškių kolūkio administracinio pastato rekonstrukcija (buvęs Pilsudskio dvaras). Interjerų eskizinis projektas. T. VIII. Vilnius, 1975, Vilniaus apskrities archyvas, F. 2 B. 460-8;
13.4. KLIMKA, A. Vilniaus rajono Pikeliškių kolūkio administracinio pastato rekonstrukcija (buvęs Pilsudskio dvaras). Techninis darbo projektas. T. IV. Vilnius, 1975, Vilniaus apskrities archyvas, F. 2 B. 460-5;
13.5. MAČIONIENĖ, Živilė. Pikeliškių kolūkio administracinis pastatas. Architektūriniai apmatavimai. T. I. Vilnius, 1974, Vilniaus apskrities archyvas, F. 2 B. 460-1;
13.6. NAIKELIS, A. Vilniaus rajono Pikeliškių kolūkio administracinio pastato teritorijos inž.-geologiniai tyrimai. Techninis darbo projektas. T. IV. Vilnius, 1975, Vilniaus apskrities archyvas, F. 2 B. 460-3;
13.7. RACEVIČIENĖ, Aušra. Buv. Pikeliškių dvaro istoriniai tyrimai. Vilnius, 1995, PRI archyvas, F5-6974;
13.8. SAKALAUSKAS, Mečislovas. Vilniaus rajono Pikeliškių kolūkio administracinio pastato rekonstrukcija (buvęs Pilsudskio dvaras). Fotofiksacija. T. II. Vilnius, Vilniaus apskrities archyvas, F. 2 B. 460-6.
13.9. KAPLŪNAITĖ, I. Pikeliškių buvusios dvaro sodybos (913) teritorijoje, Vilniaus raj., 2009 m. vykdytų archeologijos žvalgymų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
© Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt