Spausdinti
  Vilkaviškio dvaro sodybos rūmai
Unikalus objekto kodas: 880
Pilnas pavadinimas: Vilkaviškio dvaro sodybos rūmai
Adresas: Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. (Vilkaviškio miesto sen.), Vysk. A. Karoso g. 11
Vilkaviškio dvaro sodybos rūmai. Bendras vaizdas iš PV
Nuotraukos nr.:  FF1
Nuotraukos autorius:   Lina Buteikytė
Fotografavimo data:   2013-08-02

Įregistravimo registre data: 1992-05-01
Statusas: Įrašytas į registrą (registrinis)
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: vietinis
Rūšis: Nekilnojamas
Objektas įrašytas kaip: pavienis objektas
Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:
Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše:
878
Nr. laikinosios apskaitos sąraše:
413/754
Vietovėje yra:
Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus)
Teritorijos plotas: 6400 kv. m
Vertingosios savybės :
  • 1.1.1. tūris – kompaktinis, pailgo stačiakampio formos plano, 1 a. su pastoge (XX a. II p. PR, ŠV fasaduose įrengtos gyvenamosios patalpos su mediniais mezoninais, ŠR fasade - silikatinių plytų priestatas; -; TRP 1; BR Nr. 1, 2; IKONOGR Nr. 1-6; FF Nr. 1, 2, 5-7, 22, 23, 26, 31; 2013 m.); stogo forma – pusvalminė, PR fasado portiko, ŠV fasado tariamojo rizalito – dvišlaitė (-; -; IKONOGR Nr. 6; FF Nr. 1, 2, 5-10, 12, 22, 23, 26-28, 31; 2013 m.); kiti stogo elementai – tinkuoto molio plytų mūro dūmtraukis su profiliuotu karnizu ir stačiakampėmis nišomis (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1, 7, 8, 26, 34; 2013 m.);
  • 1.1.2. aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (vidaus patalų išplanavimas pakitęs, įrengta naujų pertvarinių sienų; būklė patenkinama; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 1, 2, 5-8, 16, 17, 22, 23, 26, 29, 31; 2013 m.); sienų angos, nišos – segmentinių sąramų langų angos (angos iš dalies rekonstruotos, užmūrytos apatinės langų dalys; būklė patenkinama; FF Nr. 5, 6, 8-11, 15-25, 29, 30; 2013 m.);
  • 1.1.3. fasadų architektūros tūrinės detalės - PR fasado 4 dorėninių kolonų portikas su trikampiu frontonu, apjuostu profiliuotu karnizu su dantukais (-; būklė gera; FF Nr. 5, 8-12; 2013 m.); ŠV fasado rizalitas, užbaigtas trikampiu frontonu su profiliuotu karnizu (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1, 7, 26-28; 2013 m.); PR, ŠV fasadų tariamieji rizalitai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 16-18, 29, 30; 2013 m.); PR fasado portiko betoninė terasa su betoninių pakopų laiptais (viena pakopa - profiliuota; būklė patenkinama, bloga; FF Nr. 8, 9, 13; 2013 m.); fasadų apdaila ir puošyba – pastogės tinkuoto molio plytų mūro profiliuotas karnizas su dantukais ir be jų (-; būklė patenkinama, bloga; FF Nr. 16-20, 22, 23, 29-32; 2013 m.); PR, ŠR fasadų langų profiliuoti tinkuoto plytų mūro apvadai (apvadų apatinė dalis neišlikusi; būklė patenkinama; FF Nr. 6, 8-11, 15-25; 2013 m.); profiliuotas tinko apvadas, žymintis PR fasado durų angą (-; būklė gera; FF Nr. 9, 14; 2013 m.); langų angų tinkuoto molio plytų mūro stačiakampio profilio palangių traukos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 9-11, 15-18, 20-25, 27-31, 33; 2013 m.); PR fasado tariamųjų rizalitų rustai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 16-18; 2013 m.); tinko tipas (-; būklė gera, patenkinama; FF Nr. 1, 2, 5-9, 16-18, 22, 23, 26-31; 2013 m.);
  • 1.1.4. konstrukcijos - pamatas (netyrinėtas; -; -; 2013 m.); molio plytų mūro sienos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 5-9, 16-19, 22, 23, 26, 27, 29-31; 2013 m.);
  • 1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos – PR–ŠR krypties kelio trasa (-; būklė patenkinama; TRP 2; IKONOGR Nr. 1-5; FF Nr. 2-4; 2013 m.);
  • 1.3.6. želdynai ir želdiniai – teritorijos PV dalies apsodinimo vaismedžiais pobūdis (-; -; TRP 3; IKONOGR Nr. 1-5; FF Nr. 1; 2013 m.);
Amžius: XVIII a. vid.
Dokumentai:
  1. Įrašyta į laikiną apskaitą (LA). 1995-01-31; Nr.: 413/754 ; Tipas: Nutarimas;
  2. Ikonografija. 2013-10-22; Tipas: Dokumentas; IKONOGR Nr. 1, IKONOGR Nr. 2, IKONOGR Nr. 3, IKONOGR Nr. 4, IKONOGR Nr. 5, IKONOGR Nr. 6
  3. Brėžiniai. 2013-10-22; Tipas: Dokumentas; BR Nr. 1, BR Nr. 2
  4. Dėl duomenų patikslinimo. 2013-10-22; Nr.: KPD-RM-2018; Priėmė: KPD pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba; Tipas: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas; TRP, Aktas
Šaltiniai ir medžiaga:
13.1. ČEKANAVIČIUS, J. Vilkaviškio miesto istorinė, politinė, ekonominė apžvalga XVII a. pr. - 1963 m., Vilkaviškis, 1964;
13.2. Dokumentų byla apie Vilkaviškio dvaro sodybos fragmentų kompleksą (IP 878, LA 413/754), Vilkaviškio rajono savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyrius;
13.3. Kultūros paveldo objekto, patenkančio į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 12 11 nutarimo Nr. 375 veikimo sferą, paminklosauginės ekspertizės aktas, 1994, Vilkaviškis, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka;
13.4. Vilkaviškio miesto savivaldybės 1918-1938, Vilkaviškio miesto savivaldybės leidinys, Vilkaviškis, 1938.
© Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt