Spausdinti
  Ilguvos dvaro sodybos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių kompleksas
Unikalus objekto kodas: 587
Pilnas pavadinimas: Ilguvos dvaro sodybos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių kompleksas
Adresas: Šakių r. sav., Ilguvos k. (Kriūkų sen.)
Įregistravimo registre data: 1992-04-23
Statusas: Valstybės saugomas
Rūšis: Nekilnojamas
Objektas įrašytas kaip: kompleksas (valstybinis)
Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:
G462K
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:
Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše:
666
Nr. laikinosios apskaitos sąraše:
413/2312
Kompleksą sudaro: ponų namas (16573; 1); namas (29477; 2); arklidė (29478; 3); ledainė (29479; 4); kluonas (29480; 5); kumetynas (29481; 6); bažnyčia (1612; 7); varpinė (16101; 8); klebonija (29482; 9); špitolė (29483; 10); parko fragmentai (29484; 11);
Vietovėje yra:
Teritorijos plotas: 124300 kv. m
Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai):
    Dvaro sodybos ir bažnyčios statinių kompleksą sudaro: 6 dvaro laikotarpio sodybos statiniai, 4 bažnyčios komplekso statiniai, parko, senojo kelių tinklo fragmentai. Šalia bažnyčios įrengtos kapinės. Dvaro sodybos ir bažnyčios statinių komplekso vystymosi raida: I - asis - XVIII a. II p. - XIX a. pr. Šiuo laikotarpiu pastatyti pagrindiniai komplekso statiniai: ponų namas, Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia, klebonija, varpinė, įkurtas parkas, susiformavo pagrindinis kelių tinklas. II - asis - XIX a. II p. Statyti išlikę bažnyčios ir dvaro sodybos ūkiniai bei gyvenamieji pastatai: amatininkų namas, arklidė, ledainė, kluonas, kumetynas, špitolė. Laikotarpiu, kai dvaras priklausė Henrikui Grincevičiui, dvare veikė plytinė, spirito varykla, vėjinis malūnas, krosnis kalkėms degti (neišlikę). Želdynai: sodybos centrinėje dalyje, Nemuno šlaite bei jo papėdėje išlikę parko fragmentai (papildomai žiūrėti parko fragmentų aprašą G462K11). Vandens telkiniai: Natūralūs: Nemuno u., į š. nuo statinių komplekso teritorijos. Upelis, besiribojantis su dvaro sodybos teritorija iš r. Dirbtiniai: kūdra dvaro sodybos p.v. dalyje, ties įvažiavimu į dvaro sodybą. Kelių, takų sistema: Sodyboje išlikę pagrindiniai keliai: kelias (buv. alėja), vedantis į pagrindinį dvaro sodybos pastatą - ponų namą; kelias, praeinantis š. komplekso dalimi, Nemuno pakrante; kelias - alėja, jungiantis dvaro sodybos ir bažnyčios statinių kompleksus... (daugiau - žr. dosjė). XVI a. II p. vietovė vadinta Panykiais ir istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta 1583 m. Panykių dvarą 1758 m. įsigijo Veliuonos klebonas, prelatas Viktoras Talko - Grincevičius - Ilgauskas. Jis šiame dvare įsirengė savo vasaros rezidenciją. Netoli dvaro sodybos 1765 m. jis pastatė pirmąją bažnyčią. Po dešimties valdymo metų dvarą su penkiais palivarkais pardavė... (daugiau - žr. dosjė).
Amžius: XVIII a. pab. -XIX a. II p.
Dokumentai:
  1. LR KPI nutarimas Nr. 01-8-413. 1995-01-31; Nr.: 413/2312; Tipas: Nutarimas;
  2. KVAD direktoriaus įsakymas. 2004-10-29; Nr.: Į-421 ; Tipas: Įsakymas;
  3. Dėl pripažinimo valstybės saugomu . 2005-04-29; Nr.: ĮV-190; Priėmė: Lietuvos Respublikos kultūros ministras; Tipas: Įsakymas;
  4. Apie nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą. 2008-12-15; Nr.: 587; Tipas: Dokumentas; Pranešimas
Šaltiniai ir medžiaga:
1. H. Sambora. XVIII-XIX a. architektūros paminklas. Grincevičių dvaro pastatas. Priešprojektiniai darbai. Istoriniai bibliografiniai tyrimai. 1993.
2. Ilguva amžininkų atsiminimuose. Sudarė A. Vaičiūnas. 2004.
© Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt