Spausdinti
  Skuodo dvaro sodybos fragmentai
Unikalus objekto kodas: 582
Pilnas pavadinimas: Skuodo dvaro sodybos fragmentai
Adresas: Skuodo r. sav., Skuodo m. (Skuodo miesto sen.), Šaulių g. 1, 3; Gedimino g. 13
Vaizdas iš Š
Nuotraukos nr.:  FF1
Nuotraukos autorius:   Daiva Masiliauskienė
Fotografavimo data:   2013-05-02

Įregistravimo registre data: 1992-04-23
Statusas: Įrašytas į registrą (registrinis)
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: vietinis
Rūšis: Nekilnojamas
Objektas įrašytas kaip: kompleksas (valstybinis)
Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:
Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše:
661
Nr. laikinosios apskaitos sąraše:
413/2106
Kompleksą sudaro: rūmai (37570; 1); kumetynas (37571; 2); pastatas (37498; 3);
Vietovėje yra:
Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), Archeologinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus)
Teritorijos plotas: 34804 kv. m
Vertingosios savybės :
  • 1.3.1. planavimo sprendiniai – tūrinė erdvinė kompozicija –(dalinai išlikusi: išlikę dvaro rūmai ir kumetynas; būklė patenkinama; TRP; IKONOGR Nr.3; FF 1-11; 2014 m.);
  • 1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos – ūkinio pastato vieta (išlikęs fragmentas buvusių pamatų; -; FF Nr. 8; 2014 m.);
  • 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – reljefas lygus (dvaro sodyba išsidėsčiusi ant nežymios pakilumėlės; -; FF Nr. 6, 9-11; 2014 m.);
  • 1.3.6. želdynai ir želdiniai – pavieniai madžiai ir jų grupės –(vyrauja liepos; -; FF Nr. 2, 7, 10; 2014 m.);
  • 1.3.7. upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai – R pusėje prateka Bartuvos upė (-; -; TRP; 2014 m.);
  • 4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - Š dvaro sodybos teritorija patenka į Skuodo urbanistinę teritoriją u.k. 17108, į P randasi žydų žudynių ir užkasimo vieta u.k.11158, kurią žymi paminklas hitlerininkų sušaudytoms aukoms atminti.
  • 5. Faktai apie svarbius įvykius - buvusią valstybinę žemę 1568 m. kunigaikštis Žygimantas Augustas už nuopelnus padovanojo Žemaičių seniūnui Jonui Chodkevičiui. XVII a. pr., Onai Scholastikai Chodkevičiūtei ištekėjus už Jono Stanislovo Sapiegos, Skuodo dvaro žemės atiteko Sapiegoms, kurie jas valdė iki 1831 m. sukilimo. Tame laikotarpyje buvo pastatyti dvaro rūmai ir kiti pastatai. Po sukilimo Skuodo dvarą nusavino Rusijos imperijos valdžia, pastatai buvo pritaikyti kareivinėms. 1918 m. Skuodo dvaro rūmuose įsteigta Skuodo gimnazija, kuri veikė iki Antrojo pasaulinio karo. Po karo šiame pastate veikė muzikos mokykla, kultūros, turizmo skyrius, o nuo 1992 m. čia įsikūrė Skuodo muziejus.
Amžius: XVIII a.- XIX a. ?
Dokumentai:
  1. Įrašyta į laikiną apskaitą (LA). 1995-01-31; Nr.: 413/2106; Tipas: Nutarimas;
  2. Dėl duomenų patikslinimo. 2014-02-17; Nr.: KPD-AV-638; Priėmė: KPD antroji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba; Tipas: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas; Aktas, TRP
  3. Papildoma medžiaga. 2014-02-20; Tipas: Dokumentas; IKONOGR Nr. 3. 1937 m., IKONOGR Nr. 2. Cerkvė, IKONOGR Nr. 1. Gimnazija, AP1. Rūmų I a. planas, AP2. Cerkvės planas
Šaltiniai ir medžiaga:
13.1. KVIKLYS, Bronius. Mūsų Lietuva. IV t. Vilnius. 1991, p. 297.
13.2. ŠMAIŽIENĖ, Rymantė. Mano vaikystės Skuodas. [Žiūrėta 2014-01-09]. Priega per internetą: http://samogitia.mch.mii.lt/
13.3. MARCINKEVIČIENĖ, Irena. Lietuvos stačiatikių eparchijos tarybos Šiaulių dekanato Skuodo Švento Aleksandro-Nevskio cerkvė. Mūsų žodis, 1995, lapkričio 18.
13.4. SENDRAUSKIENĖ, Laima. Cerkvės pastatui - naują kvėpavimą. Mūsų žodis. 2013, spalio 18.
© Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt