Spausdinti
  Ilzenbergo dvaro sodyba
Unikalus objekto kodas: 555
Pilnas pavadinimas: Ilzenbergo dvaro sodyba
Adresas: Rokiškio r. sav., Ilzenbergo k. (Juodupės sen.)
Ilzenbergo dvaro sodyba. Aero nuotrauka
Nuotraukos nr.:  FF1
Nuotraukos autorius:   Indrė Kačinskaitė
Fotografavimo data:   2011-04-28

Įregistravimo registre data: 1992-04-22
Statusas: Įrašytas į registrą (registrinis)
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: regioninis
Rūšis: Nekilnojamas
Objektas įrašytas kaip: kompleksas
Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:
Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše:
637
Nr. laikinosios apskaitos sąraše:
413/2102
Kompleksą sudaro: rūmai (35567; 1); svirnas (35569; 2); namas (35570; 3); liekanos (35571; 4); pastato liekanos (35572; 5); liekanos (35573; 6); liekanos (35574; 7); parkas (35575; 8);
Vietovėje yra:
Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, tipiškas), Želdynų (lemiantis reikšmingumą, retas), Kraštovaizdžio
Teritorijos plotas: 146130 kv. m
Vertingosios savybės :
 • 1.3.1. planavimo sprendiniai – dvaro sodybos plano struktūra, tūrinė – erdvinė kompozicija, formuojama išlikusių statinių, jų liekanų, vietų, susisiekimo įrangos fragmentų bei parko (-; -; TRP; FF Nr. 1-12, 128-164; 2011 m.);
 • 1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos – statinio vieta (-; -; TRP 9; FF Nr. 15, 157; 2011 m.);
 • 1.3.3. įvairios išraiškos formos – sukrautų akmenų tvora sodybos ŠR dalyje (-; -; TRP 13; FF Nr. 4, 5; 2011 m.);
 • 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – reljefas: banguota aukštuma, sodybos centrinėje dalyje suformuotos dvi terasos; Š ir V dalys – šlaitas, besileidžiantis Ilgio ež. ir ties V riba pratekančio upelio link; PR – Apvaliojo ež. pakrantė (-; -; TRP; FF Nr. 2-12, 15-18, 129-162; 2011 m.);
 • 1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos – V–R krypties kelio trasa (-; -; FF Nr. 1, 2; TRP; 2011 m.);
 • 1.3.6. želdynai ir želdiniai – sodybos V–R krypties kelio apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis, vyrauja paprastieji klevai, uosiai (-; išlikęs fragmentiškai; BR. Nr. 4; FF Nr. 2, 10-12, 16; 2011 m.); lapuočių medžių grupės PR teritorijos dalyje prie Apvaliojo ež., vyrauja paprastieji klevai, uosiai –(-; -; TRP; FF Nr. 1, 12; 2011 m.). );
 • 1.3.7. upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai – upelio su tvenkiniu, įtekančio į Ilgio ež., vaga V sodybos dalyje (–; –; TRP 12; FF Nr. 16; 2011 m.).
 • 4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – dvaro sodybą supantis kraštovaizdis (–; –; TRP; FF Nr. 1, 18, 19, 20; 2011 m.)
Amžius: XIX a. I p. – XX a. pr.
Dokumentai:
 1. Brėžiniai. Tipas: Dokumentas; BR Nr. 3. Svirnas, I a. planas. 2003 m., BR Nr. 4. Parko schema. 1958 m. Žr. Šaltiniai ir literatūra: 15.5, BR Nr. 1. Rūmai, I a. plano schema, BR Nr. 2. Rūmai. Mansardos schema, BR Nr. 5. Fotofiksacijos taškų schema
 2. Ikonografija. Tipas: Dokumentas; IKONOGR Nr. 4. Rūmai. P fasadas, 1935 m. (RKMF). Žr. Šaltiniai ir literatūra: 15.6, IKONOGR Nr. 5. Rūmai. P fasadas, 1935 m. (RKMF). Žr. Šaltiniai ir literatūra: 15.6, IKONOGR Nr. 6. Rūmai. P fasadas, XX a. I p. (RKMF). Žr. Šaltiniai ir literatūra: 15.6, IKONOGR Nr. 7. Arklidė, 1994 m. KPC paveldosaugos biblioteka, IKONOGR Nr. 8. Arklidė, 1994 m. KPC paveldosaugos biblioteka, IKONOGR Nr. 3. Rūmai. P fasadas. XX a. I p. (RKMF). Žr. Šaltiniai ir literatūra: 15.6, IKONOGR Nr. 1. Ilzenbergo dvaro planas, 1915 m., IKONOGR Nr. 2. Ilzenbergo dvaro planas, 1935 m. LCVA, f. 1250, ap. 4, b.10
 3. Įrašyta į laikiną apskaitą (LA). 1995-01-31; Nr.: 413/2102; Tipas: Nutarimas;
 4. Dėl duomenų patikslinimo. 2011-10-11; Nr.: KPD-RM-1673; Priėmė: KPD pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba; Tipas: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas; Planas (I dalis), Planas (II dalis), Planas (III dalis), Aktas
 5. Apie nekilnojamojo daikto (ND) išregistravimą iš kultūros vertybių registro. 2011-10-19; Nr.: 10-21; Tipas: Dokumentas; Pranešimas
 6. Apie nekinojamojo daikto (ND) buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) teritorijoje arba jų apsaugos zonoje. 2011-10-19; Nr.: 10-22; Tipas: Dokumentas; Pranešimas
Šaltiniai ir medžiaga:
15.1. JANUŠKEVIČIUS. L. Lietuvos parkai. Leidykla „Lututė“, 2004. p. 168-169.
15.2. Ilzenbergo dvaro sodybos 2000 m. fiksacijos medžiaga. KPC paveldosaugos biblioteka, 2000.
15.3. KVIKLYS. B. Mūsų Lietuva. II t., 1965, p. 212.
15.4. NAVASAITIS, M. Ilzenbergo parko pasas. 1982.
15.5. TAURAS. A. Lietuvos TSR parkai, Vilnius, „Mintis“ 1966, p. 122.
15.6. UŽPELKIS. M. Ilzenbergo dvaro sodybos (Rokiškio raj., Juodupės sen.) istorinė pažyma. KULTURAL. Kultūros ir turizmo projektai, 2010.
© Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt