Spausdinti
  Frenkelio odos fabriko pastatų kompleksas
Unikalus objekto kodas: 30720
Pilnas pavadinimas: Frenkelio odos fabriko pastatų kompleksas
Adresas: Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Vilniaus g. 72; 72A, 72B, 72 D, 72E, 72F; Elnio g. 2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 20 - 27
Frenkelio odos fabriko Vilniaus gatvės fasadai. Vaizdas iš PV
Nuotraukos nr.:  FF1
Nuotraukos autorius:   Darius Jakubauskas
Fotografavimo data:   2010-08-16

Įregistravimo registre data: 2005-04-19
Statusas: Valstybės saugomas
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: regioninis
Rūšis: Nekilnojamas
Objektas įrašytas kaip: kompleksas (privatus)
Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:
G542K
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:
Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše:
Nr. laikinosios apskaitos sąraše:
Kompleksą sudaro: gamybinis pastatas (30721; 1); gamybinis pastatas (30722; 2); gamybinis pastatas (30723; 3); gamybinis pastatas (30724; 4); gamybinis pastatas (30725; 5); gamybinis pastatas (30726; 6); gamybinis pastatas (30727; 7); gamybinis pastatas (32247; 8); gamybinis pastatas (32248; 9); kaminas (32249; 10); gamybinis pastatas (32250; 11); gamybinis pastatas (32230; 12);
Vietovėje yra:
Vertingųjų savybių pobūdis: Kraštovaizdžio, Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), Istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, tipiškas)
Teritorijos plotas: 73182 kv. m
Vertingosios savybės :
  • 1.3.1. tūrinė erdvinė kompozicija – formuojama 2–4 a senųjų pastatų su dviem vertikaliomis dominantėmis – kaminais (-; pakitusi; TRP; FF Nr. 1-8, 14, 19, 31-34, 37, 38, 54-57, 65, 68-72; 2010 m.); planinė struktūra – koncentruota decentralizuota: viena pastatų koncentracija formuoja Vilniaus g. Š išklotinę bei senojo kelio, tarp vilos ir fabriko teritorijos, R išklotinę, kita koncentracija - sklypo gilumoje, senojo kelio PV-ŠR kryptimi (-; pakitusi; IKONOGR; TRP; FF Nr. 1, 2, 5, 6, 7; 2010 m.);
  • 1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos – senojo kelio trasa (buvusi gatvelė tarp vilos ir fabriko teritorijos, pasukanti PV–ŠR kryptimi link Talšos ežero; dalinai išlikusi; TRP– 13; FF Nr. 5, 6; 2010 m.).
  • 5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius – 1879 m. Ch. Frenkelis atsikėlė iš Ukmergės į Šiaulius ir atidarė odų išdirbimo dirbtuves. XIX–XX a. sandūroje Ch. Frenkelio odų fabrikas išaugo į garsų visoje Rusijos imperijoje ir Pabaltijyje fabriką. Ypač išgarsėjo po 1906 m., kai pradėjo gaminti aukščiausios kokybės ,,raudonuosius padus“, turėjusius labai didelę paklausą rinkoje, 1905 m. gavo apdovanojimus Paryžiaus ir Briuselio parodose. Tai buvo modernus odų išdirbimo fabrikas su pažangiausiomis to meto odų rauginimo technologijomis bei kitomis naujovėmis: pirmieji mieste telefonai, dinamo mašina, garo katilas, naudotas artezinių šulinių vanduo. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą fabrike buvo 48 mūriniai pastatai. 1906 m. baigęs Berlyno universiteto Chemijos fakultetą, į verslą įsijungė vienintelis sūnus, Rygos I gildijos pirklys Jokūbas. Karo metu įmonė nukentėjo – buvo išgrobstyti įrengimai ir žaliavos. 1920 m. mirus tėvui, Jokūbas Frenkelis rekonstravo fabriką: buvo apie 60 įvairaus dydžio pastatų. 1927 m. Frenkelio odų fabriko patalpose įsikūrė stambus avalynės fabrikas ,,Batas“, kuris per trumpą laiką užkariavo beveik visą Lietuvos rinką. Sovietmečiu nacionalizavus įmonę, joje veikė odos ir avalynės gamybos kombinatas ,,Elnias“, buvo pastatyta daug naujų ir modernizuota senų pastatų.
Amžius: 1879 m. – XX a. vid.; Šiaulių odos fabrikų atnaujinimo projektus XX a. pradžioje sudarė J. Ušakovas.
Stilius: istorizmas ("plytų stilius")
Dokumentai:
  1. KVAD direktoriaus įsakymas. 2005-04-19; Nr.: Į-169 ; Tipas: Įsakymas;
  2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu . 2005-04-29; Nr.: ĮV-190; Priėmė: Lietuvos Respublikos kultūros ministras; Tipas: Įsakymas;
  3. Dėl duomenų patikslinimo ir teisinės apsaugos suteikimo. 2010-08-24; Nr.: ŠM-RM-01; Priėmė: Šiaulių m. saviv. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba; Tipas: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas; TRP, Aktas
  4. Papildoma medžiaga. 2010-08-25; Tipas: Dokumentas; Istorinė pažyma, IKONOGR Nr. 1. Fabriko blankas, 1914 m., IKONOGR Nr. 2. Fasadai, Vilniaus g. Apie 1950 m., IKONOGR Nr. 3. Atvirukai, XX a. pr.
  5. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) teritorijoje arba jų apsaugos zonoje. 2010-09-08; Nr.: 09-16; Tipas: Dokumentas; Pranešimas
  6. Apie nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą Kultūros vertybių registre. 2010-09-08; Nr.: 09-17; Tipas: Dokumentas; Pranešimas
Šaltiniai ir medžiaga:
15.1. Lietuvos architektūros istorija. Nuo XIX a. II-ojo dešimtmečio iki 1918 m. Vilnius, 2000, t. 3, p. 208, 209;
15.2. Šiaulių odos fabrikų atnaujinimo projektai XX a. pradžioje. Sudarė J. Ušakovas. KAA, F.473, A,1, B. 4816, L.150 (Frenkelio);
15.3. VAITKUS, Vytautas. Lietuvos lengvosios pramonės architektūros XIX-XX a. vystymosi tyrimas. V., VISI, 1983 , p.11, 18-19, 21;
15.4. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė, G542K. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, 2005.
15.5. Pirkliai Frenkeliai. Šiaulių ,,Aušros” muziejaus leidinys, 2007 m. AB spaustuvė ,,Ttitnagas”;
15.6. Šiaulių energija. Istorija [interaktyvus];
15.7. Šiaulių miesto istorija [interaktyvus];
15.8. Žydai Lietuvoje. Šiauliai. Žydų bendruomenės įsikūrimas ir apsigyvenimas Šiauliuose [interaktyvus].
© Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt