Spausdinti
  Leipalingio dvaro sodyba
Unikalus objekto kodas: 265
Pilnas pavadinimas: Leipalingio dvaro sodyba
Adresas: Druskininkų sav., Leipalingio mstl. (Leipalingio sen.), Alėjos g. 28, 30; 36, 55; Kaštonų g. 10
Leipalingio dvaro sodyba. Aero nuotrauka
Nuotraukos nr.:  FF1
Nuotraukos autorius:  
Fotografavimo data:   2004-03-09

Įregistravimo registre data: 1992-04-06
Statusas: Įrašytas į registrą (registrinis)
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: regioninis
Rūšis: Nekilnojamas
Objektas įrašytas kaip: kompleksas
Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:
Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše:
402
Nr. laikinosios apskaitos sąraše:
413/1575
Kompleksą sudaro: rūmai (15827; 1); oficina (32948; 2); kumetynas (32949; 3); ūkinis pastatas (32951; 4); pastatas (32952; 5); parko fragmentai (32953; 6);
Vietovėje yra:
Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), Istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), Kraštovaizdžio, Želdynų (lemiantis reikšmingumą, tipiškas), Dailės (lemiantis reikšmingumą, svarbus)
Teritorijos plotas: 209575 kv. m
Vertingosios savybės :
 • 1.3.1. planavimo sprendiniai – išlikusi sodybos plano struktūra, centrinės dalies tūrinė erdvinė kompozicija, formuojama istorinių dvaro sodybos statinių, susisiekimo įrangos, parko fragmentų –(dvaro sodybos P dalyje sovietmečiu pastatyta mokykla; V dalyje buv. sodų teritorija užstatyta gyvenamųjų namų kvartalu; -; TRP; FF Nr. 1-10; 2009 m.);
 • 1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos – spirito varyklos sandėlio vieta (pastatas perstatytas sovietmečiu, pritaikius gyvenamajai paskirčiai; -; TRP 31; FF Nr. 11; 2009 m.); spirito varyklos pastato R korpuso vieta (korpusas perstatytas sovietmečiu; -; TRP 8; FF Nr. 1, 7; 2009 m.);
 • 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – susiformavęs lygus reljefas (-; -; FF Nr. 2-10; 2009 m.);
 • 1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos – Alėjos g. trasa, kelių trasos, vedančios nuo Alėjos g. link rūmų ir nuo rūmų R kryptimi (R kelias, vad. Kaštonkeliu, buvęs pagrindinis įvažiavimas į dvaro sodybą, Alėjos g. buvusi dvaro sodybos ūkinio kelio trasa; TRP 9; FF Nr. 1, 3-7, 16-20; 2009 m.);
 • 1.3.6. želdynai ir želdiniai – Alėjos g. apsodinimo lapuočiais medžiais pobūdis (-; -; FF Nr. 1, 7; 2009 m.);
 • 1.3.7. upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai – ŠR dalyje esančio Leipalingio ež. guolis (-; -; FF Nr. 1, 13; 2009 m.);
 • 4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – iš R dvaro sodybą supantis kraštovaizdis (-; -; TRP; FF Nr. 1, 13, 14; 2009 m.);
 • 5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – XVI – XVIII a. Leipalingio dvaras priklausė Sapiegoms, 1742–1792 m. valdė Masalskiai, 1792–1875 m. – Kruševskiai. XIX a. pab. – XX a. pr. dvaro savininku buvo inžinierius Balinskis.
Amžius: XVIII a. pab. - XX a. I p.
Dokumentai:
 1. Įrašyta į laikiną apskaitą (LA). 1995-01-31; Nr.: 413/1575; Tipas: Nutarimas;
 2. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) teritorijoje arba jų apsaugos zonoje. 2009-04-29; Nr.: 04-120; Tipas: Dokumentas; Pranešimas
 3. Dėl duomenų patikslinimo ir teisinės apsaugos suteikimo. 2009-05-19; Nr.: KPD-RM-1125; Tipas: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas; Planas, Aktas
 4. Apie nekinojamojo daikto (ND) buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) teritorijoje arba jų apsaugos zonoje. 2009-07-01; Nr.: 07-05; Tipas: Dokumentas; Pranešimas
 5. Apie nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą Kultūros vertybių registre. 2009-07-01; Nr.: 07-04; Tipas: Dokumentas; Pranešimas
 6. Dėl rūmų duomenų patikslinimo. 2013-05-14; Nr.: KPD-RM-1125/1; Priėmė: KPD pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba; Tipas: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas; BR Nr. 1, Aktas
Šaltiniai ir medžiaga:
15.1. KOIRIENĖ R. Leipalingio vidurinės mokyklos teritorijos tvarkymo projektas. AS dalis. Vilnius, 1981 m. Vilniaus apskrities archyvas, F2 952-2;
15.2. LABANAUSKAS Kęstutis. Leipalingio vidurinės mokyklos parkas. Istorijos apybraiža. Vilnius, 1981 m. Vilniaus apskrities archyvas, F1019 Ap11 B3251;
15.3. LABANAUSKAS Kęstutis. Leipalingio vidurinės mokyklos parkas. Želdinių įvertinimas. Vilnius, 1981 m. Vilniaus apskrities archyvas, F2 952-1;
15.4. LEVANDAUSKAS, Vytautas. Klasicizmas: Dvarų sodybų ansambliai. Iš: Lietuvos
architektūros istorija, t. 2, psl. 382-384, Vilnius, 1994;
15.5. MIŠKINIS, Algimantas. Leipalingis. Iš Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės:
Užnemunės miestai ir miesteliai, t. 2, psl. 372-381, Vilnius, 1999.
© Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt