Spausdinti
  Bartkuškio dvaro sodyba
Unikalus objekto kodas: 20571
Pilnas pavadinimas: Bartkuškio dvaro sodyba
Adresas: Širvintų r. sav., Bartkuškio k. (Jauniūnų sen.), Aušros g. 45, 51
Dvaro sodyba. Vaizdas iš š.
Nuotraukos nr.:  FF1
Nuotraukos autorius:   Indrė Kačinskaitė
Fotografavimo data:   2000 07 10

Įregistravimo registre data: 1993-08-17
Statusas: Valstybės saugomas
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: regioninis
Rūšis: Nekilnojamas
Objektas įrašytas kaip: kompleksas
Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:
G293K
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:
AtV662
Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše:
Nr. laikinosios apskaitos sąraše:
Kompleksą sudaro: rūmai (684; 1); oficina (26248; 2); liekanos (26249; 3); spirito varykla (26250; 4); sandėlis (26251; 5); tvartas (26252; 6); vartai (26253; 7); parkas (26254; 8);
Vietovėje yra:
Vertingųjų savybių pobūdis: Kraštovaizdžio, Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), Želdynų (lemiantis reikšmingumą, svarbus)
Teritorijos plotas: 125047 kv. m
Vertingosios savybės :
 • 1.3.1. planavimo sprendiniai – išlikusių dvaro sodybos statinių, jų liekanų, želdynų, vandens telkinių formuojama plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija –(-; iš dalies pakitę; TRP; IKONOGR Nr. 1; FF Nr. 1-11; 2011 m.);
 • 1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos – karvidės liekanos teritorijos ŠV dalyje (-; -; TRP 9; FF Nr. 11; 2011 m.);
 • 4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Š ir ŠV ribojasi su Bartkuškio ežeru (-; -; FF Nr. 2; 2011 m.);
 • 5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius – 1845–1855 m. Ignas ir Idalija Pliateriai pasitatė rūmus. 1896 m. dvaras atiteko Leonui Vankovičiui. 1913 m. jį nupirko Varšuvos advokatas Aleksandras Lednickis. 1914 m. rūmus apnaikino gaisras. Per II pasaul. karą nukentėjo interjeras. 1945 m. rūmai atiteko taryb. ūkiui. 1950–1954 m. pagal Levo Kazarinskio projektą atstatyti, pritaikyti taryb. ūkio administracijai, apylinkės kultūros klubui, įrengta butų. 1959–1977 m. rūmus perėmė Bartkuškio ž. ū. technikumas.
Amžius: XX a. pr.
Dokumentai:
 1. KVAD direktoriaus įsakymas. 2002-01-24; Nr.: 015 ; Tipas: Įsakymas;
 2. Dėl KVAD direktoriaus 2002-01-24 įsakymo Nr. 015 "Dėl objektų įrašymo į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą" pakeitimo. 2005-04-18; Nr.: Į-126; Tipas: Įsakymas; TRP senas
 3. Dėl pripažinimo valstybės saugomu . 2005-04-29; Nr.: ĮV-190; Priėmė: Lietuvos Respublikos kultūros ministras; Tipas: Įsakymas;
 4. Dėl duomenų patikslinimo. 2012-10-15; Nr.: KPD-AV-361; Priėmė: KPD antroji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba; Tipas: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas; Aktas, TRP, 1 lap., TRP, 2 lap.
 5. Ikonografija. 2012-10-23; Tipas: Dokumentas; IKONOGR Nr. 2. Tvartas, IKONOGR Nr. 3. Spirito varyklos sandėlis, IKONOGR Nr. 1. Dvaro situacijos planas
 6. Brėžiniai. 2012-10-23; Tipas: Dokumentas; BR Nr. 2. Spirito varyklos pagr. fasadas, BR Nr. 5. Dvaro situacijos planas, Spirito varyklos I a. planas, BR Nr. 3. Spirito varyklos pjūvis, Spirito varyklos pusrūsio planas, Spirito varyklos I a. planas
 7. Apie nekinojamojo daikto (ND) buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) teritorijoje arba jų apsaugos zonoje. 2012-10-29; Nr.: 10-82; Tipas: Dokumentas; Pranešimas
Šaltiniai ir medžiaga:
1. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, V., 1973, p. 412
13.1. Bartkuškio parkas. Techninis darbo projektas. Išankstinis tyrinėjimas. Vilnius, PKI, 1972. VAA, f. 1019, ap. 12, b. 910.
13.2. Bartkuškio parkas. Techninis darbo projektas. Medžių įvertinimas. Vilnius, PKI, 1972. VAA, f. 1019, ap. 12, b. 913.
13.3. Bartkuškio žemės ūkio technikumas. Širvintų raj. Darbo brėžiniai. Vilnius, 1961. VAA, f. 1019, ap. 12, b. 904.
13.4. Bartkuškio žemės ūkio technikumo kap. remonto technikinė dokumentacija. Vilnius, 1959. VAA, f. 1019, ap. 12, b. 906.
13.5. Buvusio Bartkuškio dvaro parko inventorizacijos medžiaga. V., PRPI, 1989. VAA, f. 4, ap. 4, b. 35.
13.6. JANUŠKEVIČIUS, Laimutis. Lietuvos parkai. Kaunas, 2004, p. 98-99.
13.7. ISOKAS, Gediminas. Lietuvos gamtos paminklai. Vilnius, 1995, p. 294-295.
13.7. Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva. I t. 1996, p. 270.
13.8. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. G293K. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
13.9. Lietuvos architektūros istorija. II t. 1994.
13.10. TAURAS, Antanas. Mūsų parkai. Vilnius, 1989, p. 100, 107.
© Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt